Unija studenata Vršac

Unija studenata Vršac

Unija studenata Vršac je nevladina, neprofitna organizacija osnovana sa ciljem jačanja studentske zajednice na teritoriji opštine Vršac.

 

office@studentivrsac.org

subota, 10 decembar 2016 15:57

Učiteljski fakultet - Vranje

Osnovni podaci o fakultetu

Adresa: Partizanska 14, Vranje
Telefon: 017/431-960
Website: www.ucfak.ni.ac.rs
Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Podaci o studijama

Smerovi:

Osnovne akademske studije(4 godine)
1. Učitelj
2. Vaspitač

Integrisane akademske studije (5 godina)
1. Master profesor tehnike i informatike

Master akademske studije (1 godina)
1. Učitelj (100 mesta)
2. Vaspitač (28 mesta)

Doktorske studije (3 godine)
1. Metodika razredne nastave (6 mesta)

Prijemni ispit:
Na prijemnom ispitu za smerove osnovnih akademskih studija vaspitač i učitelj, polaže se test iz predmeta:
1. Srpski jezik i književnost
2. Opšta znanja i informisanost

Na prijemnom ispitu za smer na osnovnim integrisanim studijama, master profesor tehnike i informatike, polaže se test iz predmeta:
1. Matematike i informatika
2. Opšta znanja i informisanost

Školarine:

Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 60.000 dinara.
Školarina za strane državljane iznosi 1.000 evra.

Broj studenata: 95 budžetskih I 125 samofinansirajućih mesta.

Kratak opis

Na učiteljskom fakultetu u Vranju koji priprada Univerzitetu u Nišu studira 750 studenata i to na smeru za učitelje i vaspitače. Fakultet realizuje nastavu na tri nivoa: osnovne akademske, diplomske akademske za smerove učitelj i vaspitač kao i doktorske studije za učitelje i vaspitače. Unutrašnjost fakulteta opremljna je savremenim nastavnim sredstvima sa kojima se postižu dobri rezultati u realizaciji pomenutih programa. Biblioteka na fakultetu sadrži približno 25.000 knjiga iz raznih oblasti kao što su pedagogija, psihologija, metodika, beletristika.

subota, 10 decembar 2016 15:53

Tehnološki fakultet - Leskovac

Osnovni podaci o fakultetu

Adresa: Bulevar Oslobođenja 124, Leskovac
Telefon: 016/247-203
Website: www.tf.ni.ac.rs
Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Podaci o studijama

Smerovi:

Osnovne akademske studije (4 godine)
• Prehrambena tehnologija i biotehnologija (2 modula)
1. Prehrambena tehnologija
2. Biotehnologija
• Hemijske tehnologije (3 modula)
1. Farmaceutsko-kozmetičko inženjerstvo
2. Ekološko inženjerstvo
3. Organska hemijska tehnologija i polimerno inženjerstvo
• Tekstilne tehnologije (2 modula)
1. Tekstilno inženjerstvo
2. Industrijski dizajn tekstilnih proizvoda

Master akademske studije (1 godina)
• Prehrambena tehnologija i biotehnologija (8 mesta)
• Hemijske tehnologije (16 mesta)
• Tekstilne tehnologije (8 mesta)

Doktorske studije (3 godine)
• Tehnološko inženjerstvo (15 mesta)

Prijemni ispit:
Kandidati koji konkurišu za upis na studijske programe: hemijske tehnologije, prehrambena tehnologija i biotehnologija, tekstilne tehnologije (studijsko područje tekstilno inženjerstvo), polažu prijemni ispit iz jednog od tri predmeta po izboru:
1. Matematika
2. Hemija
3. Fizika

Kandidati koji konkurišu za upis na studijski program tekstilne tehnologije, studijsko područje industrijski dizajn tekstilnih proizvoda, polažu prijemni ispit iz jednog od sledeća četiri predmeta:
1. Matematika
2. Hemija
3. Fizika
4. Crtanje

Školarine:

Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 45.000 dinara.
Školarina za strane državljane iznosi 1.100 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Broj studenata: 120 budžetskih mesta.

Kratak opis

Tehnološki fakultet u Leskovcu spada pod Univerzitet u Nišu. Osnovna delatnost fakulteta je obrazovanje studenata u oblasti hemijske, tekstilne, prehrambene i biotehnologije na tri nivoa studija kroz osnovne akademske, master akademske i doktorske studije. Od osnivanja Fakulteta ukupno je upisano 30 generacija sa preko 4.700 studenata. Do danas je diplomiralo preko 1.300 studenata, magistriralo 53, a doktoriralo 23 studenta.

subota, 10 decembar 2016 15:50

Prirodno-matematički fakultet

Osnovni podaci o fakultetu

Adresa: Višegradska 33, Niš
Telefon: 018/533-015
Website: www.pmf.ni.ac.rs
Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Podaci o studijama

Smerovi:

Osnovne akademske studije (3 godine)
1. Matematika
2. Računarske nauke
3. Fizika
4. Hemija
5. Geografija
6. Biologija

Doktorske studije (3 godine)
1. Hemija (15 mesta)
2. Informatika (15 mesta)
3. Fizika (15 mesta)
4. Matematika (20 mesta)
5. Biologija (10 mesta)

Master akademske studije (2 godine)
1. Biologija (27 mesta)
2. Ekologija i zaštita prirode (27 mesta)
3. Geografija (27 mesta)
4. Turizam (27 mesta)
5. Matematika (54 mesta)
6. Primenjena matematika (27 mesta)
7. Informatika (27 mesta)
8. Fizika (27 mesta)
9. Primenjena fizika (12 mesta)
10. Hemija (20 mesta)
11. Fizika – informatika (12 mesta)
12. Primenjena hemija (20 mesta)


Prijemni ispit:
Prijemni ispit se polaže iz sledećih predmeta:
1. za upis na smer Matematika prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz matematike,
2. za upis na smer Računarske nauke prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz informatike ili matematike,
3. za upis na smer Fizika prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz fizike,
4. za upis na smer Hemija prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz hemije,
5. za upis na smer Biologija prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz biologije,
6. za upis na smer Geografija prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz geografije.


Školarine:
Školarina za studente koji nakon prve godine steknu status samofinansirajućih studenata iznosi 75.000 dinara.

Broj studenata: 330 budžetskih i 0 samofinansirajućih mesta.

Kratak opis

Prirodno-matematički fakultet u Nišu je visokoobrazovna ustanova na kojoj se odvijaju akademski studijski programi i razvija naučno-istraživački rad u oblasti prirodno-matematičkih nauka. Fakultet je osnovan septembra 1999. godine i u svom sastavu je imao pet odseka: matematika, fizika, geografija, hemija, biologija sa ekologijom. Tokom godina menjao se broj odseka na koji su primani studenti. Danas Prirodno-matematički fakultet u svom sastavu ima 6 departmana:
1. Departman za matematiku
2. Departman za biologiju i ekologiju
3. Departman za hemiju
4. Departman za računarske nauke
5. Departman za geografiju
6. Departman za fiziku
Studijski programi rađeni su po uzoru na najmodernije svetske standarde. Nastava je organizovana na tri nivoa studija, kroz osnovne akademske, master akademske i doktorske studije.

subota, 10 decembar 2016 15:47

Pravni fakultet

Osnovni podaci o fakultetu

Adresa: Trg kralja Aleksandra, Niš
Telefon: 018/425-83-01
Website: www.prafak.ni.ac.rs
Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Podaci o studijama

Smerovi:

Osnovne akademske studije (4 godine)
1. Prava
Master akademske studije (1 godina)
1. Prava (350 mesta)
Doktorske studije (3 godine)
1. Prava (43 mesta)


Prijemni ispit:
Na prijemnom ispitu polaže se test iz predmeta srpski jezik i istorija.

Školarine:
Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 83.000 dinara.
Školarina za strane državljane iznosi 1.000 evra.


Broj studenata: 280 budžetskih I 320 samofinansirajućih mesta.


Kratak opis

Visokoškolska ustanova Pravni fakultet u Nišu pripada niškom univerzitetu sa svim pravima koja su u skladu sa Zakonom i statutom. Fakultet sarađuje sa velikim brojem institucija kako u zemlji tako i u inostranstvu, dok sa velikim brojem njih ima skopljen ugovor o saradnji. Misija fakulteta se ogleda u svakodnevnom razvoju i unapređenju obrazovanja pravnika, kao i naučno-istraživačkog rada u oblasti pravnih i društveno-humanističkih nauka.
Fakultet svojim radom daje nemerljiv značaj razvoju pravnog sistema i celokupnog društva. Nastava se odvija na tri nivoa, kroz studijske programe koji su koncipirani po ugledu na evropske standarde. Na fakultetu se organizuju osnovne akademske, master akademske, kao i doktorske studije.

subota, 10 decembar 2016 14:10

Međunarodni dan ljudskih prava

Danas je deseti decembar, poznat celom svetu kao Međunarodni dan ljudskih prava.
 
Govoreći o obeležavanju Međunarodnog dana ljudskih prava, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava - Suzana Paunović, istakla je da je taj dan ove godine posvećen manjinama koje žive u Srbiji.
 
Ove godine će se održati i prvi sajam posvećen nacionalnim manjinama koje žive u našoj zemlji, pod sloganom "Mozaik Srbije". U okviru sajma učestvovaće 15 saveta nacionalnih manjina, koji će na štandovima predstaviti svoju kulturu i folklor. Sajam je otvoren od 10 do 17 časova, a ulaz je besplatan.
 
Da podsetimo, Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima usvojena od strane Generalne skupšine Ujedinjenih nacija u Parizu i to 1948. godine. Tim dokumentom se štite građanska, politička, ekonomska, socijalna i kulturna prava čoveka - od prava na život i slobodu do prava na dostojanstvo, privatnost, socijalnu sigurnost i udruživanje. Centar za ljudska prava u Srbiji, osnovan 1995. godine, od 1998. godine redovno objavljuje svoj godišnji izveštaj o stanju ljudskih prava u zemlji.
U našoj zemlji se među najugroženije kategorije, kada je reč o ostvarivanju osnovnih prava izdvajaju, Romi, žene, osobe sa invaliditetom i pripadnici LGBT populacije.
 
Napisala: Miljana Kresojević
subota, 10 decembar 2016 12:13

Medicinski fakultet

Osnovni podaci o fakultetu

Adresa: Bulevar dr Zorana Đinđića 81, Niš
Telefon: 018/422-67-12
Website: www.medfak.ni.ac.rs
Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Podaci o studijama

Smerovi:

Osnovne strukovne stuije (3 godine)
1. Strukovni sanitarno – ekološki inženjer
2. Strukovni zubni protetičar
3. Strukovna medicinska sestra – tehničar

Integrisane akademske studije (6 godina)
1. Integrisane studije medicine
2. Integrisane studije stomatologije
3. Integrisane studije farmacije

Specijalističke strukovne studije (1 godina)
1. Specijalista strukovna medicinska sestra / tehničar (48 mesta)
2. Specijalista strukovni instrumentar (24 mesta)
3. Specijalista strukovni sanitarno – ekološki inženjer (24 mesta)

Master akademske studije (1 godina)
1. Zdravstvena politika i menadžment (48 mesta)

Specijalističke akademske studije (1 godina)
1. Farmaceutska medicina (24 mesta)

Doktorske akademske studije (3 godine)
1. Molekularna medicina (20 mesta)
2. Klinička medicina (20 mesta)
3. Javno zdravlje (10 mesta)
4. Bazična istraživanja u stomatologiji (5 mesta)
5. Klinička i epidemiološka istraživanja u stomatologiji (10 mesta)
6. Toksikologija (5 mesta)
7. Medicinske nauke (60 mesta)
8. Farmaceutske nauke (20 mesta)
9. Stomatološke nauke (20 mesta)

Prijemni ispit:
Na prijemnom ispitu za upis na integrisane studije medicine i stomatologije polaže se test iz predmeta:
1. Hemija
2. Biologija
Na prijemnom ispitu za upis na integrisane studije farmacije polaže se test iz predmeta:
1. Hemija
2. Matematika
Na prijemnom ispitu za upis na strukovne studije na svim smerovima polaže se test iz predmeta:
1. Anatomija i fiziologija čoveka ili
2. Biologija i hemija

Školarine:

Školarina za samofinansirajuće studente na osnovnim strukovnim studijama iznosi 60.000 dinara.
Školarina za samofinansirajuće studente na integrisanim
studijama stomatologije i farmacije iznosi 120.000 dinara.
Školarina za samofinansirajuće studente na integrisanim studijama medicine iznosi 100.000 dinara.
Školarina za strane državljane na osnovnim strukovnim studijama iznosi 1.500 evra.
Školarina za strane državljane na integrisanim akademskim studijama na smeru medicina iznosi 2.200 evra, dok na smerovima stomatologija i farmacija školarina iznosi 2.500 evra.


Broj studenata: 300 budžetskih I 216 samofinansirajućih mesta.


Kratak opis

Medicinski fakultet je osnovan 1960. godine. Studijski programi su koncipirani po uzoru na najviše evropske standarde. Nastava se odvija na tri nivoa, kroz osnovne strukovne, integrisane akademske, specijalističke strukovne, specijalističke akademske, master akademske i doktorske studije. U poslednjoj deceniji na fakultetu su realizovana 22 naučna projekta koja su finansirana od strane Vlade Srbije, 3 projekta finansirana od strane austrijske fondacije WUS i tri TEMPUS projekta.

subota, 10 decembar 2016 12:10

Mašinski fakultet

Osnovni podaci o fakultetu

Adresa: Aleksandra Medvedeva 14, Niš
Telefon: 018/588-228
Website: www.masfak.ni.ac.rs
Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Podaci o studijama

Smerovi:

Osnovne strukovne studije (4 godine)
1. Mašinsko inženjerstvo
2. Inženjerski menadžment

Doktorske studije (3 godine)
1. Mašinstvo i inženjerstvo (25 mesta)

Master akademske studije (1 godina)
1. Mašinske konstrukcije, razvoj i inženjering (24 mesta)
2. Mehatronika i upravljanje (24 mesta)
3. Saobraćajno mašinstvo, transport i logistika (24 mesta)
4. Energetika i procesna tehnika (24 mesta)
5. Proizvodno informacione tehnologije (24 mesta)
6. Inženjerski menadžment (128 mesta)
7. Upravljanje i primenjeno računarstvo (20 mesta)
8. Mašinsko inženjerstvo (125 mesta)


Prijemni ispit:
Prijemni ispit polaže se iz predmeta matematika.

Školarine:
Školarina za samofinansirajuće studente na smeru mašinsko inženjerstvo iznosi 45.000 dinara.
Školarina za samofinansirajuće studente na smeru inženjerski menadžment iznosi 60.000 dinara.
Školarina za strane državljane iznosi 2.000 evra.

Broj studenata: 270 budžetskih I 70 samofinansirajućih mesta.

Kratak opis
Mašinski fakultet je počeo sa radom kao samostalna ustanova 1971. godine. Danas je jedna od najuglednijih naučno-obrazovnih institucija u zemlji. Misija ovog fakulteta je realizacija akademskih i strukovnih studijskih programa i razvoj naučnog i stručnog rada u oblasti tehničko-tehnoloških nauka. Nastava se odvija u skladu sa Bolonjskom deklaracijom na tri nivoa studija. Na fakultetu radi 94 nastavnika i saradnika, kao i više nastavnika i saradnika sa drugih fakulteta i iz privrede.

subota, 10 decembar 2016 12:07

Elektronski fakultet

Osnovni podaci o fakultetu

Adresa: Aleksandra Medvedeva 14, Niš
Telefon: 018/529-105
Website: www.elfak.ni.ac.rs
Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Podaci o studijama

Smerovi:

Osnovne akademske studije (4 godine)
• Elektrotehnika i računarstvo (6 modula)
1. Upravljanje sistemima
2. Telekomunikacije
3. Računarstvo i informatika
4. Elektronika
5. Elektronske komponente i mikrosistemi
6. Elektroenergetika

Master akademske studije (1 godina)
1. Upravljanje sistemima (64 mesta)
2. Telekomunikacije na srpskom i engleskom jeziku (64 mesta)
3. Računarstvo i informatika (96 mesta)
4. Elektronika i mikrosistemi (64 mesta)
5. Elektroenergetika (64 mesta)

Doktorske studije (3 godine)
1. Elektrotehnika i računarstvo (100 mesta)

Prijemni ispit:
Kandidat koji konkuriše za upis polaže prijemni ispit iz matematike.

Školarine:
Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 89.000 dinara.
Školarina za strane državljane iznosi 2.000 evra.

Broj studenata: 480 budžetskih i 60 samofinansirajućih mesta.

Kratak opis
Elektronski fakultet je državna visokoškolska ustanova. Nastava na fakultetu se odvija kroz osnovne akademske, master akademske i doktorske akademske studije. Nastavu obavlja 166 nastavnika i saradnika. Nastavnici i saradnici su pored nastavnih aktivnosti uključeni i u realizaciju naučno-istraživačkog rada kroz učešće u brojnim projektima. Nastava se odvija u skladu sa Bolonjskom deklaracijom.

subota, 10 decembar 2016 11:59

Ekonomski fakultet

Osnovni podaci o fakultetu

Adresa: Trg kralja Aleksandra Ujedinitelja 11, Niš
Telefon: 018/528-601
Website: www.eknfak.ni.ac.rs
Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


Podaci o studijama

Smerovi:

Osnovne akademske studije (4 godine)
1. Opšta ekonomija (70 mesta)
2. Računovodstvo, revizija i finansijsko upravljanje (100 mesta)
3. Finansije, bankarstvo i osiguranje (250 mesta)
4. Poslovno upravljanje (4 modula)
5. Marketing (70 mesta)
6. Međunarodni menadžment (70 mesta)
7. Menadžment u turizmu (70 mesta)
8. Menadžment preduzeća (70 mesta)

Doktorske studije (3 godine)
• Ekonomija (4 modula, 35 mesta)
1. Makroekonomija
2. Računovodstvo
3. Finansije i bankarstvo
4. Poslovno upravljanje

Master akademske studije(1 godina)
• Ekonomija (8 modula, 245 mesta)
1. Opšta ekonomija
2. Računovodstvo, revizija i finansijsko upravljanje
3. Finansije, bankarstvo i osiguranje
4. Menadžment preduzeća
5. Marketing
6. Međunarodni menadžment
7. Menadžment u turizmu
8. International business development

Prijemni ispit:
Kandidat koji konkuriše za upis polaže prijemni ispit iz 2 predmeta po izboru, od 4 navedena predmeta:
1. Osnovi ekonomije
2. Poslovna ekonomija
3. Matematika
4. Sociologija


Školarine:

Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 90.000 dinara.
Školarina za strane državljane iznosi 1.500 evra.


Broj studenata: 330 budžetskih i 370 samofinansirajućih mesta.


Kratak opis
Ekonomski fakultet u Nišu je državni fakultet koji radi u sastavu Univerziteta u Nišu. Ova institucija je osnovana 1960. godine i obavlja veliki broj delatnosti obrazovnog, naučnog i istraživačkog rada. Fakultet organizuje osnovne, master i doktorske studije. Nastava se odvija preko predavanja i vežbi, seminarske nastave, konsultacija, stručne prakse, seminarskih radova i studija slučaja. Nastavni plan je usklađen sa Bolonjskim procesom što podrazumeva aktivno učešće studenata u nastavi. Studijski programi koncipirani su u skladu sa najvišim svetskim i evropskim standardima.

petak, 25 novembar 2016 17:16

Građevinsko-arhitektonski fakultet

Osnovni podaci o fakultetu

Adresa: Aleksandra Medvedeva 14, Niš
Telefon: 018/588-200
Website: www.gaf.ni.ac.rs
Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Podaci o studijama
Smerovi:
Osnovne akademske studije (4 godine)
1. Građevinarstvo

Integrisane akademske (master) studije (5 godina)
1. Arhitektura

Doktorske akademske studije (3 godine)
1. Građevinarstvo (5 mesta)
2. Arhitektura (5 mesta)
3. Materijali i konstrukcjije (5 mesta)
4. Hidroinformatika (10 mesta)

Master akademske studije (1 godina)
1. Građevinarstvo – konstrukcije (32 mesta)
2. Građevinarstvo – saobraćajnice (32 mesta)
3. Građevinarstvo – hidrotehnika (32 mesta)
4. Građevinarstvo (96 mesta)

Prijemni ispit:
Kandidati koji konkurišu za studijski program OAS GRAĐEVINARSTVO polažu prijemni ispit iz:
Matematike (obavezno) i fizike ili tehničke mehanike po izboru kandidata.

Kandidati koji konkurišu za studijski program studijski program IAS ARHITEKTURA polažu prijemni ispit iz:
Matematike i slobodnog crtanja.

Školarine:
Školarina za samofinansirajuće studente na smeru arhitektura iznosi 90.000 dinara.
Školarina za samofinansirajuće studente na smeru građevinarstvo iznosi 70.000 dinara.
Školarina za studente stranog državljanstva iznosi 1500 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Broj studenata: Budžetskih 240 I samofinansirajućih 120 mesta

Kratak opis
Građevinsko – arhitektonski fakultet u Nišu je visokoškolska ustanova koja za svoj osnovni cilj postavlja razvoj naučnih disciplina u oblasti građevinarstva i arhitekture, kao i stvaranje visokoobrazovanog kadra koji će odgovoriti visokim zadacima u oblasti građevinarstva i arhitekture. Od svog osnivanja 1960. godine fakultet se svakodnevno razvijao i podizao kvalitet nastave.
Studijski programi su pravljeni po uzoru na najbolje i najmodernije studijske programe iz oblasti građevinarstva i arhitekture u svetu, koji se izvode uz savremenu tehničku opremu. Nastava se organizuje na osnovnim akademskim, integrisanim akademskim, master akademskim i doktorskim studijama u skladu sa Bolonjskom deklaracijom.

Budi u toku! :)

Prijavite se na mejling listu kako biste na vreme dobili važna obaveštenja.

Anketa

Šta vidite kao najveći problem mladih u Vršcu?

Nasilje - 16.2%
Nedostatak kulturnih sadržaja - 11.1%
Nedovoljno razvijen noćni život - 9.4%
Nedostatak mesta za rekreativne aktivnosti - 6%
Nedostatak posla/stručne prakse - 46.2%
Nedostatak neformalnih edukacija - 11.1%

Ukupno glasova: 117
Glasanje je završeno, dana : avgust 17, 2017

edukacija-logo-kursevi

Baner 231x173

 

  • 1
  • 2
  • 3

OklagijaRS

PricajmoOTome

parakvadvs

OpstinaVrsac

edukacija

KulturniCentarVrsac

Cefix

VrsacPlus

ArchLAB

PokrajinskiSekretarijatZaSportIOmladinu

ClickMan

VrsacMOJKraj

VAK

eVrsac

TOV