Unija studenata Vršac

Unija studenata Vršac

Unija studenata Vršac je nevladina, neprofitna organizacija osnovana sa ciljem jačanja studentske zajednice na teritoriji opštine Vršac.

 

office@studentivrsac.org

Osnovni podaci o univerzitetu

Adresa: Filipa Višnjića bb, Kosovska Mitrovica
Telefon: 028/422-340
Website: www.pr.ac.rs
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Univerzitet u Prištini osnovan je 1969. godine, a u svom sastavu imao je sedam fakulteta i sadam viših škola, koji su do tada bili u okviru Beogradskog univerziteta. Nastava se odvijala na srpskom i albanskom jeziku.

1992. godine, Univezitet je sačinjavalo četrnaest fakulteta, a dva su bila van Prištine. Te godine se nastava na albanskom jeziku samoinicijativno izdvojila i formirala zaseban obrazovni sistem. Potpuno razdvajanje zavešeno je 1998. godine.

Za vreme NATO bombardovanja 1999. godine, sedište je privremeno premešteno u Kruševac, a nastava u brojna okolna mesta, dok se danas privremeno sedište nalazi u Kosovskoj Mitrovici.

Nastavni planovi i programi su usaglašeni sa principima Bolonjskog sistema obrazovanja, a Univerzitet u Prištini je među prvima uskladio svoj rad sa Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srbije.

Fakulteti Univerziteta u Kosovskoj Mitrovici:
• Ekonomski fakultet
• Medicinski fakultet
• Poljoprivredni fakultet
• Pravni fakultet
• Prirodno-matematički fakultet
• Učiteljski fakultet
• Fakultet za sport i fizičko vaspitanje
• Fakultet tehničkih nauka
• Fakultet umetnosti
• Filozofski fakultet

subota, 10 decembar 2016 16:10

Filozofski fakultet

Osnovni podaci o fakultetu

Adresa: Ćirila i Metodija 2, Niš
Telefon: 018/514-312
Website: www.filfak.ni.ac.rs
Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Podaci o studijama

Smerovi:

Osnovne akademske studije (4 godine)
1. Sociologija
2. Novinarstvo
3. Ruski jezik i književnost
4. Francuski jezik i književnost
5. Anglistika
6. Srbistika
7. Pedagogija
8. Psihologija
9. Istorija
10. Filozofija
11. Komuniciranje i odnosi sa javnošću

Master akademske studije (1 godina)
1. Filologija (50 mesta)
2. Psihologija (50 mesta)
3. Anglistika (50 mesta)
4. Sociologija (25 mesta)
5. Istorija (25 mesta)
6. Novinarstvo (25 mesta)
7. Pedagogija (35 mesta)
8. Predmetne nastave (50 mesta)

Doktorske akademske studije (3 godine)
1. Istorija (3 mesta)
2. Sociologija (5 mesta)
3. Filologija (10 mesta)
4. Psihologija (10 mesta)

Prijemni ispit:
Na studijskom programu filozofija:
1. Test znanja iz filozofije i test opšte informisanosti

Na studijskom programu istorija:
1. Test znanja iz istorije i test opšte informisanosti

Na studijskom programu psihologija:
1. Test znanja iz psihologije i test opšte informisanosti

Na Studijskom programu pedagogija:
1. Test znanja iz pedagogije

Na Studijskom programu sociologija:
1. Test znanja iz sociologije i test opšte informisanosti

Na Studijskom programu francuskog jezika i književnosti:
1. Test znanja iz francuskog jezika

Na Studijskom programu novinarstva:
1. Test opšte informisanosti i test iz srpskog jezika

Na Studijskom programu komuniciranje i odnosi sa javnošću:
1. Test opšte informisanosti i test iz srpskog jezika

Na Studijskom programu anglistika:
1. Test znanja iz engleskog jezika

Na Studijskom programu srbistika:
1. Test znanja iz srpskog jezika i test znanja iz književnosti

Na Studijskom programu ruskog jezika i književnosti:
1. Test znanja iz ruskog jezika

Školarine:
Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 78.000 dinara.
Školarina za strane državljane iznosi 1.800 evra.

Broj studenata: 320 budžetskih I 290 samofinansirajućih mesta.

Kratak opis
Filozofski fakultet koji se nalazi u sklopu Univerziteta u Nišu osnovan je 1971. godine. Ova ustanova obrazovnog karaktera, organizuje studijske programe prema kojima se po završetku studija stiču diplome osnovnih, master i doktorskih studija. Fakultet se bavi i naučno-istraživačkim radom. Na Filozofskom fakultetu u Nišu u ovom trenutku ima upisano oko 3.500 studenata na različitim studijskim programima. Studijski programi koncipirani su po uzoru na svetske i evropske standarde. Nastava se obavlja u skladu sa Bolonjskom deklaracijom.

subota, 10 decembar 2016 16:06

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

Osnovni podaci o fakultetu

Adresa: Čarnojevića 10a, Niš
Telefon: 018/510-900
Website: www.fsfv.ni.ac.rs
Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Podaci o studijama

Smerovi:

Osnovne strukovne studije (3 godine)
1. Sport

Osnovne akademske studije (4 godine)
1. Fizičko vaspitanje i sport

Specijalističke strukovne studije (1 godina)
1. Sport (25 mesta)

Master akademske studije (1 godina)
1. Fizičko vaspitanje i sport (150 mesta + 48 mesta studije na daljinu)
2. Fizičko vaspitanje, fizička aktivnost i zdravlje (25 mesta)

Doktorske studije (3 godine)
1. Sportske nauke (10 mesta)

Prijemni ispit:
Prijemni ispit za upis na osnovne akademske studije sastoji se iz sledećih testova
1. Test opšte informisanosti iz oblasti sporta i fizičkog vaspitanja
2. Test opštih motoričkih sposobnosti
3. Test plivanja
4. Test trčanja na 800 metara žene, 1500 metara muškarci
5. Test specifično motoričkih sposobnosti sa loptom

Školarine:
Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 100.000 dinara.
Školarina za strane državljane iznosi 1.500 evra.

Broj studenata: 140 budžetskih i 85 samofinansirajućih mesta.

Kratak opis

Viša pedagoška škola u Nišu osnovana je 1948. godine i ona predstavlja preteču današnjeg Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja. Ova državna visokoškolska ustanova radi u sklopu Univerziteta u Nišu. Od 2007. godine nastava se odvija u skladu sa Bolonjskom deklaracijom. Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja završilo je više od 2.000 studenata. Nastava se odvija na 3 nivoa studija kroz: osnovne strukovne, osnovne akademske, specijalističke strukovne, master akademske i doktorske studije. Doktorsku disertaciju odbranilo je preko 60 studenta.
Osnovni zadatak ove ustanove je da kroz studijske programe, koji su koncipirani po uzoru na najviše standarde, obrazuje visokostručne kadrove, kao i da realizuje naučno-istraživačke projekte u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta.

subota, 10 decembar 2016 16:04

Fakultet umetnosti

Osnovni podaci o fakultetu

Adresa: Kneginje Ljubice 10, Niš
Telefon: 018/522-396
Website: www.artf.ni.ac.rs
Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Podaci o studijama

Smerovi:

Osnovne akademske studije (4 godine)

1. Grafički dizajn
2. Gitara
3. Duvački instrumenti
4. Gudački instrumenti
5. Udarački instrumenti
6. Harmonika
7. Klavir
8. Solo pevanje
9. Slikarstvo
10. Muzička teorija i pedagogija

Master akademske studje (1 godina)

1. Slikarstvo (10 mesta)
2. Grafički dizajn (10 mesta)
3. Opšta muzička pedagogija (20 mesta)
4. Izvođačke umetnosti (20 mesta)

Prijemni ispit:
U zavisnosti od smera razlikuju se i prijemni ispiti.

Na odeku za likovne umetnosti (slikarstvo) polaže se test za proveru sklonosti i sposobnosti. Test traje šest dana i obuhvata:
1. Crtanje portreta po živom modelu (2 dana)
2. Crtanje akta po živom modelu (3 dana)
3. Slikanje mrtve prirode (1 dan)

Na odseku za primenjenu umetnost (grafički dizajn) polaže se test za proveru sklonosti i sposobnosti. Test traje šest dana i obuhvata:
1. Crtanje figure (2 dana)
2. Slikanje mrtve prirode (2 dana)
3. Grafička identifikacija (2 dana)

Na odseku za muzičku umetnost polaže se test za proveru sklonosti i sposobnosti koji se razlikuje po smerovima:

Za smer opšta muzička pedagogija
1. Harmonija sa teorijom muzike
2. Solfeđo
3. Klavir

Za smer klavir
1. Klavir
2. Solfeđo

Za smer gudački instrumenti
1. Violina, viola, violončelo, kontrabas
2. Solfeđo

Za smer duvački instrumenti
1. Flauta, klarinet, horna
2. Solfeđo

Za smer solo pevanje
1. Solo pevanje
2. Solfeđo

Za smer gitara
1. Gitara
2. Solfeđo

Za smer harmonika
1. Harmonika
2. Solfeđo

Školarine:
Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 120.000 dinara.
Školarina za strane državljane iznosi 2.000 evra.

Broj studenata: 38 budžetskih I 27 samofinansirajućih mesta.

Kratak opis

Fakultet umetnosti Univerziteta u Nišu osnovan je 2002. godine. Prva generacija studenata upisana je školske 2003/2004. godine. Fakultet za osnovni cilj uzima stvaranje stručnjaka (umetnika) u oblasti muzičkih, likovnih i primenjenih umetnosti. Pretenduje da postane jedna od najsavremenijih obrazovnih ustanova u oblasti umetnosti iako je evidentan nedostatak resursa i interesovanja za veći razvoj. Nastava se organizuje kroz osnovne akademske i master akademske studije.

subota, 10 decembar 2016 16:00

Fakultet zaštite na radu

Osnovni podaci o fakultetu

Adresa: Čarnojevića 10a, Niš
Telefon: 018/529-755
Website: www.znrfak.ni.ac.rs
Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Podaci o studijama

Smerovi:

Osnovne akademske studije (4 godine)

1. Zaštita na radu
2. Zaštita živone sredine

Doktorske studije (3 godine)

1. Inženjerstvo zaštite na radu (5 mesta)
2. Inženjerstvo zaštite životne sredine (5 mesta)

Master akademske studije (1 godinа)

1. Upravljanje vanrednim situacijama (32 mesta)
2. Zaštita na radu (32 mesta)
3. Zaštita od požara (32 mesta)
4. Inženjerstvo zaštite životne sredine (32 mesta)
5. Upravljanje komunalnim sistemom (32 mesta)
6. Upravljanje zaštitom životne sredine (20 mesta)

Prijemni ispit:
Prijemni ispit polaže se iz dva premeta po izboru od navedenih 5 predmeta:
1. Matematika
2. Fizika
3. Hemija
4. Informatika
5. Ekologija i zaštita životne sredine

Školarine:
Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 72.000 dinara.
Školarina za strane državljane iznosi 1.500 evra.

Broj studenata: 200 budžetskih I 160 samofinansirajućih.

Kratak opis

Fakultet zaštite na radu je državna visokoškolska ustanova u sastavu Univerziteta u Nišu. Osnovna delatnost ove obrazovne ustanove je stvaranje kadrova sposobnih da odgovore složenim problemima u oblastima zaštite životne sredine i zaštite na radu. Studijski programi koncipirani su u skladu sa najsavremenijim svetskim i evropskim sistemima. Nastava se izvodi kroz osnovne akademske, master akademske i doktorske studije.

subota, 10 decembar 2016 15:57

Učiteljski fakultet - Vranje

Osnovni podaci o fakultetu

Adresa: Partizanska 14, Vranje
Telefon: 017/431-960
Website: www.ucfak.ni.ac.rs
Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Podaci o studijama

Smerovi:

Osnovne akademske studije(4 godine)
1. Učitelj
2. Vaspitač

Integrisane akademske studije (5 godina)
1. Master profesor tehnike i informatike

Master akademske studije (1 godina)
1. Učitelj (100 mesta)
2. Vaspitač (28 mesta)

Doktorske studije (3 godine)
1. Metodika razredne nastave (6 mesta)

Prijemni ispit:
Na prijemnom ispitu za smerove osnovnih akademskih studija vaspitač i učitelj, polaže se test iz predmeta:
1. Srpski jezik i književnost
2. Opšta znanja i informisanost

Na prijemnom ispitu za smer na osnovnim integrisanim studijama, master profesor tehnike i informatike, polaže se test iz predmeta:
1. Matematike i informatika
2. Opšta znanja i informisanost

Školarine:

Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 60.000 dinara.
Školarina za strane državljane iznosi 1.000 evra.

Broj studenata: 95 budžetskih I 125 samofinansirajućih mesta.

Kratak opis

Na učiteljskom fakultetu u Vranju koji priprada Univerzitetu u Nišu studira 750 studenata i to na smeru za učitelje i vaspitače. Fakultet realizuje nastavu na tri nivoa: osnovne akademske, diplomske akademske za smerove učitelj i vaspitač kao i doktorske studije za učitelje i vaspitače. Unutrašnjost fakulteta opremljna je savremenim nastavnim sredstvima sa kojima se postižu dobri rezultati u realizaciji pomenutih programa. Biblioteka na fakultetu sadrži približno 25.000 knjiga iz raznih oblasti kao što su pedagogija, psihologija, metodika, beletristika.

subota, 10 decembar 2016 15:53

Tehnološki fakultet - Leskovac

Osnovni podaci o fakultetu

Adresa: Bulevar Oslobođenja 124, Leskovac
Telefon: 016/247-203
Website: www.tf.ni.ac.rs
Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Podaci o studijama

Smerovi:

Osnovne akademske studije (4 godine)
• Prehrambena tehnologija i biotehnologija (2 modula)
1. Prehrambena tehnologija
2. Biotehnologija
• Hemijske tehnologije (3 modula)
1. Farmaceutsko-kozmetičko inženjerstvo
2. Ekološko inženjerstvo
3. Organska hemijska tehnologija i polimerno inženjerstvo
• Tekstilne tehnologije (2 modula)
1. Tekstilno inženjerstvo
2. Industrijski dizajn tekstilnih proizvoda

Master akademske studije (1 godina)
• Prehrambena tehnologija i biotehnologija (8 mesta)
• Hemijske tehnologije (16 mesta)
• Tekstilne tehnologije (8 mesta)

Doktorske studije (3 godine)
• Tehnološko inženjerstvo (15 mesta)

Prijemni ispit:
Kandidati koji konkurišu za upis na studijske programe: hemijske tehnologije, prehrambena tehnologija i biotehnologija, tekstilne tehnologije (studijsko područje tekstilno inženjerstvo), polažu prijemni ispit iz jednog od tri predmeta po izboru:
1. Matematika
2. Hemija
3. Fizika

Kandidati koji konkurišu za upis na studijski program tekstilne tehnologije, studijsko područje industrijski dizajn tekstilnih proizvoda, polažu prijemni ispit iz jednog od sledeća četiri predmeta:
1. Matematika
2. Hemija
3. Fizika
4. Crtanje

Školarine:

Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 45.000 dinara.
Školarina za strane državljane iznosi 1.100 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Broj studenata: 120 budžetskih mesta.

Kratak opis

Tehnološki fakultet u Leskovcu spada pod Univerzitet u Nišu. Osnovna delatnost fakulteta je obrazovanje studenata u oblasti hemijske, tekstilne, prehrambene i biotehnologije na tri nivoa studija kroz osnovne akademske, master akademske i doktorske studije. Od osnivanja Fakulteta ukupno je upisano 30 generacija sa preko 4.700 studenata. Do danas je diplomiralo preko 1.300 studenata, magistriralo 53, a doktoriralo 23 studenta.

subota, 10 decembar 2016 15:50

Prirodno-matematički fakultet

Osnovni podaci o fakultetu

Adresa: Višegradska 33, Niš
Telefon: 018/533-015
Website: www.pmf.ni.ac.rs
Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Podaci o studijama

Smerovi:

Osnovne akademske studije (3 godine)
1. Matematika
2. Računarske nauke
3. Fizika
4. Hemija
5. Geografija
6. Biologija

Doktorske studije (3 godine)
1. Hemija (15 mesta)
2. Informatika (15 mesta)
3. Fizika (15 mesta)
4. Matematika (20 mesta)
5. Biologija (10 mesta)

Master akademske studije (2 godine)
1. Biologija (27 mesta)
2. Ekologija i zaštita prirode (27 mesta)
3. Geografija (27 mesta)
4. Turizam (27 mesta)
5. Matematika (54 mesta)
6. Primenjena matematika (27 mesta)
7. Informatika (27 mesta)
8. Fizika (27 mesta)
9. Primenjena fizika (12 mesta)
10. Hemija (20 mesta)
11. Fizika – informatika (12 mesta)
12. Primenjena hemija (20 mesta)


Prijemni ispit:
Prijemni ispit se polaže iz sledećih predmeta:
1. za upis na smer Matematika prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz matematike,
2. za upis na smer Računarske nauke prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz informatike ili matematike,
3. za upis na smer Fizika prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz fizike,
4. za upis na smer Hemija prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz hemije,
5. za upis na smer Biologija prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz biologije,
6. za upis na smer Geografija prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz geografije.


Školarine:
Školarina za studente koji nakon prve godine steknu status samofinansirajućih studenata iznosi 75.000 dinara.

Broj studenata: 330 budžetskih i 0 samofinansirajućih mesta.

Kratak opis

Prirodno-matematički fakultet u Nišu je visokoobrazovna ustanova na kojoj se odvijaju akademski studijski programi i razvija naučno-istraživački rad u oblasti prirodno-matematičkih nauka. Fakultet je osnovan septembra 1999. godine i u svom sastavu je imao pet odseka: matematika, fizika, geografija, hemija, biologija sa ekologijom. Tokom godina menjao se broj odseka na koji su primani studenti. Danas Prirodno-matematički fakultet u svom sastavu ima 6 departmana:
1. Departman za matematiku
2. Departman za biologiju i ekologiju
3. Departman za hemiju
4. Departman za računarske nauke
5. Departman za geografiju
6. Departman za fiziku
Studijski programi rađeni su po uzoru na najmodernije svetske standarde. Nastava je organizovana na tri nivoa studija, kroz osnovne akademske, master akademske i doktorske studije.

subota, 10 decembar 2016 15:47

Pravni fakultet

Osnovni podaci o fakultetu

Adresa: Trg kralja Aleksandra, Niš
Telefon: 018/425-83-01
Website: www.prafak.ni.ac.rs
Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Podaci o studijama

Smerovi:

Osnovne akademske studije (4 godine)
1. Prava
Master akademske studije (1 godina)
1. Prava (350 mesta)
Doktorske studije (3 godine)
1. Prava (43 mesta)


Prijemni ispit:
Na prijemnom ispitu polaže se test iz predmeta srpski jezik i istorija.

Školarine:
Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 83.000 dinara.
Školarina za strane državljane iznosi 1.000 evra.


Broj studenata: 280 budžetskih I 320 samofinansirajućih mesta.


Kratak opis

Visokoškolska ustanova Pravni fakultet u Nišu pripada niškom univerzitetu sa svim pravima koja su u skladu sa Zakonom i statutom. Fakultet sarađuje sa velikim brojem institucija kako u zemlji tako i u inostranstvu, dok sa velikim brojem njih ima skopljen ugovor o saradnji. Misija fakulteta se ogleda u svakodnevnom razvoju i unapređenju obrazovanja pravnika, kao i naučno-istraživačkog rada u oblasti pravnih i društveno-humanističkih nauka.
Fakultet svojim radom daje nemerljiv značaj razvoju pravnog sistema i celokupnog društva. Nastava se odvija na tri nivoa, kroz studijske programe koji su koncipirani po ugledu na evropske standarde. Na fakultetu se organizuju osnovne akademske, master akademske, kao i doktorske studije.

subota, 10 decembar 2016 14:10

Međunarodni dan ljudskih prava

Danas je deseti decembar, poznat celom svetu kao Međunarodni dan ljudskih prava.
 
Govoreći o obeležavanju Međunarodnog dana ljudskih prava, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava - Suzana Paunović, istakla je da je taj dan ove godine posvećen manjinama koje žive u Srbiji.
 
Ove godine će se održati i prvi sajam posvećen nacionalnim manjinama koje žive u našoj zemlji, pod sloganom "Mozaik Srbije". U okviru sajma učestvovaće 15 saveta nacionalnih manjina, koji će na štandovima predstaviti svoju kulturu i folklor. Sajam je otvoren od 10 do 17 časova, a ulaz je besplatan.
 
Da podsetimo, Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima usvojena od strane Generalne skupšine Ujedinjenih nacija u Parizu i to 1948. godine. Tim dokumentom se štite građanska, politička, ekonomska, socijalna i kulturna prava čoveka - od prava na život i slobodu do prava na dostojanstvo, privatnost, socijalnu sigurnost i udruživanje. Centar za ljudska prava u Srbiji, osnovan 1995. godine, od 1998. godine redovno objavljuje svoj godišnji izveštaj o stanju ljudskih prava u zemlji.
U našoj zemlji se među najugroženije kategorije, kada je reč o ostvarivanju osnovnih prava izdvajaju, Romi, žene, osobe sa invaliditetom i pripadnici LGBT populacije.
 
Napisala: Miljana Kresojević

Anketa

Šta vidite kao najveći problem mladih u Vršcu?

Nasilje - 16.2%
Nedostatak kulturnih sadržaja - 11.1%
Nedovoljno razvijen noćni život - 9.4%
Nedostatak mesta za rekreativne aktivnosti - 6%
Nedostatak posla/stručne prakse - 46.2%
Nedostatak neformalnih edukacija - 11.1%

Ukupno glasova: 117
Glasanje je završeno, dana : avgust 17, 2017

edukacija-logo-kursevi

Baner 231x173

 

  • 1
  • 2
  • 3

Cefix

ClickMan

edukacija

VrsacMOJKraj

VAK

VrsacPlus

KulturniCentarVrsac

PricajmoOTome

iserbia

ArchLAB

OpstinaVrsac

parakvadvs

TOV

PokrajinskiSekretarijatZaSportIOmladinu

eVrsac