nedelja, 25 decembar 2016 10:10

Učiteljski fakultet - Užice

Osnovni podaci o fakultetu:

Adresa: Trg Svetog Save, Užice
Telefon: 031/521-952
E - mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Sajt: http://www.ucfu.kg.ac.rs/kontakt.htm

Podaci o studijama:

Smerovi:
1. Studijski program učitelj
2. Studijski program vaspitač

Cena školarine (redovne studije): 80.000 dinara

Prijemni ispit: Test iz srpskog jezika i književnosti, test iz opšte kulture i test sposobnosti i sklonosti (provera muzičkih, fizičkih I govornih sposobnosti)

Broj studenata:
1. Studijski program učitelj- 105,
2. Studijski program vaspitač- 55

O fakultetu: Obrazovanje učitelja u Užicu ima dugu tradiciju. Pedagoško odeljenje osnovano je 1919. godine pri Užičkoj gimnaziji. Državna mešovita učiteljska škola osnovana je 24. jula 1925. godine, a državnim aktom ukinuto je Pedagoško odeljenje pri Gimnaziji. Početkom školske 1925/26. godine predavanja su počela u prostorijama nove osnovne škole na Lipi. Novu, modernu zgradu škola je dobila početkom školske 1965/66. godine, koja je potpuno dovršena u leto 1966. godine. To je zgrada u kojoj je danas smešten Učiteljski fakultet.
Završetkom školske 1971/72. godine,Učiteljska škola je prestala da postoji. Umesto nje osnovana je Pedagoška akademija. Po Zakonu zadatak pedagoških akademija je da školuje učitelje sa višom školskom spremom, "u skladu sa naraslim potrebama". Propisima je predviđeno da student koji završi pedagošku akademiju stiče naziv: Nastavnika razredne nastave. Odsek za vaspitače u Pedagoškoj akademiji u Užicu otvoren je u septembru 1977. godine. Akademija je radila do 1993. godine.
Redovna nastava počela je na Učiteljskom fakultetu u Užicu 1. oktobra 1993. godine. Osnivanje i početak rada Fakulteta bio je veliki događaj za grad Užice, naše školstvo, kao i za Republiku Srbiju.

nedelja, 25 decembar 2016 10:08

Prirodno-matematički fakultet

Osnovni podaci o fakultetu:

Adresa: Radoja Domanovića 12, Kragujevac
Telefon: 034/336-223
Website: www.pmf.kg.ac.rs
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Podaci o studijama:

Smerovi: Na osnovnim akademskim studijama postoji šest smerova, u trajanju od 4 godine:
• Ekologija
• Biologija,
• Hemija,
• Fizika,
• Matematika
• Informatika.

Nakon završenih osnovnih akadmeskih studija na ovom fakultetu moguće je upisati master (1 godina) I doktorske (3 godine) studije iz svih smerova.

Cena školarine: za samofinansirajuće studente: 72.000 RSD; za strane studente 2.500 evra

Broj studenata: Ukupno 320 - 297 (budžet), 23 (samofinansiranje)

Prijemni ispit: U zavisnosti od smera, na prijemnom ispitu polažu se različiti testovi:
• Za upis na smer matematika i informatika, polaže se test iz matematike
• Za upis na smer biologija, polaže se test iz biologije
• Za upis na smer hemija, polaže se test iz hemije
• Za upis na smer fizika, polaže se test iz fizike

Gde sve možeš raditi sa diplomom PMF-a: u prosveti, banci, investicionim fondovima, osiguravajućim društvima, statističkim zavodima, naučno-istrživačkim organizacijama, u industriji, telekomunikaciji, informacionim tehnologijama...

Kratak opis:
Prirodno-matematički fakultet je državna visokoškolska ustanova koja radi u sastavu Univerziteta u Kragujevcu. Na fakultetu se organizuju osnovne, master i doktorske studije. Danas ovaj fakultet predstavlja najveću naučno-obrazovnu ustanovu u centralnoj Srbiji, koja uspešno stvara stručnjake iz oblasti prirodnih nauka, informatike i matematike. Poslednjih godina formirana je Katedra opšteobrazovnih predmeta, kao i nove organizacione celine fakulteta: Botanička bašta, akvarijum, multidisciplinarni centar za zaštitu životne sredine, centar za permanentno obrazovanje, inovacioni centar za primenjenu matematiku i informacione tehnologije, centar za radijacionu i hemijsku mutagenezu i antioksidacionu zaštitu. Fakultet ima odličnu saradnju sa inostranima fakultetima I univerzitetima iz sveta.

nedelja, 25 decembar 2016 10:00

Pravni fakultet

Osnovni podaci o fakultetu

Adresa: Jovana Cvijića 1, 34000, Kragujevac
Telefon: 034 306 500
Faks: 034 306 540
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Tekući račun: 840-999666-79
Sajt: http://www.jura.kg.ac.rs/
Radno vreme: Ponedeljak – petak 0800 do 1900 . Subotom nema nastavnih aktivnosti, ali je zgrada otvorena od 0800 do 1400.

Podaci o studijama

Smerovi: Opšti smer i smer unutrašnji poslovi i bezbednost

Cena školarine (redovne studije): 75.000 dinara i može se platiti u više jednakih rata. Za strane državljane je 1.125 evra.

Prijemni ispit: Polažu se pisani testovi iz Srpskog jezika i Istorije, od kojih svaki ima po trideset pitanja. Informator u elektronskoj formi možete besplatno preuzeti na sajtu fakulteta. U Informatoru se nalazi 100 pitanja iz svakog predmeta, a od tih pitanja na testovima kandidati dobijaju dve kombincije od po trideset.

Broj studenata: Opšti smer: 235 (budžet) i 205 (samofinansiranje), unutrašnji poslovi i bezbednost: 165 (samofinansiranje)

Akademsko zvanje: Diplomirani pravnik

Trajanje studija: 4 godine (8 semestara)

Kratak opis
Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu je državna visokoškolska ustanova osnovana 1976. godine. Osnovna delatnost fakulteta je obrazovanje kvalitetnih kadrova u oblasti prava, kao i razvijanje naučnog i istraćivačkog rada u oblasti pravnih nauka. Sa ciljem unapređenja kvaliteta nastave fakultet aktivno sprovodi nove obrazovne standarde u skladu sa Bolonjskom deklaracijom. Da bi studentima bilo omogućeno sticanje praktičnih znanja i iskustava fakultet ostvaruje saradnju sa privrednim subjektima, pravosudnim organima i centrima za socijalni rad. (Pravni fakultet u Kragujevcu je posvećen cilju, da ostvarivanjem savremenih studijskih programa, postane regionalni lider u visokom obrazovanju. Težnju za liderskom pozicijom u regionu, Pravni fakultet u Kragujevcu pravda manifestovanjem kvalitetnih i savremenih obrazovnih programa, podsticanjem različitosti i uključivanjem zajednice u aktivnosti Fakulteta. Izvanredni uslovi za sticanje adekvatnih znanja i veština, studentima Pravnog fakulteta u Kragujevcu omogućuju konkurentnost pri zapošljavanju. Pravni fakultet u Kragujevcu stalnom edukacijom zaposlenih i sistemom kontrole kvaliteta obezbeđuje da studenti budu uvek na prvom mestu.)

utorak, 13 decembar 2016 16:39

Fakultet medicinskih nauka

Osnovni podaci o fakultetu

Adresa: Svetozara Markovića 69, 34000 Kragujevac
Telefon: +381 34 306 800
Faks: +381 34 306 800 lok. 112
E - mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Sajt: www.medf.kg.ac.rs

Podaci o studijama

Smerovi:

AKADEMSKE STUDIJE:
• Integrisane akademske studije medicine;
• Integrisane akademske studije stomatologije;
• Integrisane akademske studije farmacije.

STRUKOVNE STUDIJE:
• Medicinska sestra/tehničar;
• Strukovni terapeut.

Cena školarine: 80.000 dinara

Prijemni ispit:
AKADEMSKE STUDIJE:
• Integrisane akademske studije medicine: polažu se testovi iz biologije i hemije (maksimalno 60 poena);
• Integrisane akademske studije stomatologije: polažu se testovi iz biologije i hemije (maksimalno 60 poena);
• Integrisane akademske studije farmacije: polažu se testovi iz matematike i hemije (maksimalno 60 poena).

STRUKOVNE STUDIJE: polažu se testovi iz biologije i hemije.

Broj studenata: Na teret budžeta može se upisati kandidat sa konačne rang liste koji je ostvario preko 50 bodova.
AKADEMSKE STUDIJE:
• Integrisane akademske studije medicine: 88;
• Integrisane akademske studije stomatologije: 24;
• Integrisane akademske studije farmacije: 84.

STRUKOVNE STUDIJE:
• Medicinska sestra/tehničar: 44 ( 14 budžet, 30 samofinansiranje);
• Strukovni terapeut: 44 ( 14 budžet, 30 samofinansiranje).

Šta sve možeš raditi sa diplomom Fakulteta medicinskih nauka: lekar (doktor medicine), farmaceut, stomatolog, medicinska sestra, terapeut.

Komentar studenta Dragane Pečeničić: Ono što definitivno odlikuje moj fakultet jeste dobra organizacija. Primena Bolonjske deklaracije je prilično na delu, ne samo formalno. Prvih godina smo predavanja imali svaki dan i na kraju svake nedelje testove iz onoga što smo radili tokom te nedelje. Radimo u malim grupama, tako da profesori mogu svakom da se posvete. Imala sam i jedno zaista lepo iskustvo prošlo leto, koje moram da spomenem. Naime, mesec dana sam provela u Španiji, u Malagi gde sam sa kolegama iz drugih zemalja obavljala praksu u bolnici. To je odličan program koji mi je omogućen preko fakulteta. Preporuka svakome ko upisuje medicinu je da dobro razmisli da li time želi da se bavi i da bude spreman da mnogo uči i bude UPORAN.

Kratak opis:
17. novembra 1977. godine doneta je odluka o otvaranju odeljenja Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu sa sedištem u Kragujevcu. Odeljenje zvanično počinje sa radom 9. decembra 1977. sa 70 upisanih studenata na prvu godinu osnovnih studija. Prvo predavanje održao je prof. dr Vasilije Đorđević Čamba.
29. maja 1986. Medicinski fakultet u Kragujevcu dobija samostalnost i iste školske godine upisuje 100 studenata u prvu godinu studija.
1991. godine upisana je prva generacija studenata postdiplomskih studija.
Školske 2003/2004. godine upisana je prva generacija studenata na smeru za višeg medicinskog tehničara
(sadašnje osnovne strukovne studije)
Školske 2005/2006. godine upisana je prva generacija studenata odseka Farmacije
(sadašnje integrisane akademske studije - magistar farmacije)
Školske 2005/2006 upisana je prva generacija studenata doktorskih akademskih studija.

Od osnivanja fakulteta do danas:
• diplomiralo ja 2210 studenata;
• dipolomu doktora medicine steklo je 2119 studenata;
• diplomu strukovnog terapeuta i strukovne medicinske sestre 91 student;
• doktorsku disertaciju odbranilo je 103 studenata;
• magistriralo je 228 studenata.

utorak, 13 decembar 2016 16:37

Fakultet tehničkih nauka - Čačak

Osnovni podaci o fakultetu:

Adresa: Ulica svetog Save 65, 32000 Čačak
Telefon: (+381 32) 30-27-00
Faks: (+381 32) 34-21-01
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Sajt: http://www.ftn.kg.ac.rs/
Facebook stranica: https://www.facebook.com/FTNCa/

Podaci o studijama:

Smerovi:

Ponuđeni smerovi na osnovnim akademskim studijama (4 godine) su:

1. Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo
2. Mehatronika
3. Inženjerski menadžment
4. Informacione tehnologije
5. Preduzetnički menadžment

Na integrisanim akademskim studijama (5 godina) postoji:

1. Tehnika i informatika

Na master studijama (1 godina) postoje:

1. Elektrotehničko računarstvo i inženjerstvo
2. Mehatronika
3. Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo – za daljinsko upravljanje
4. Tehnika i informatika – za elektronsko učenje
5. Inženjerski menadžment
6. Predmetna nastava elektrotehničkog i računarskog inženjerstva
7. Predmetna nastava mašinskog inženjerstva

Na doktorskim studijama (3 godine) postoji:

1. Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo (14 mesta)

Cena školarine: Za samofinansirajuće studente 75.000 dinara, za strane državljane 1.500 evra.

Prijemni ispit: Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo i Mehatronika - matematika ili fizika ili osnovi elektrotehnike
Inženjerski menadžment i Preduzetnički menadžment - matematika ili informatika ili organizacija
Informacione tehnologije i Tehnika i informatika (integrisane studije) - matematika ili informatika

Broj studenata: Budzet 200, samofinansiranje 95

Pripremna nastava: Na fakultetu je organizovana besplatna pripremna nastava za prijemni ispit, a drže je profesori i asistenti fakulteta. Prijave se vrše elektronskim putem.

Kratak opis:
Fakultet tehničkih nauka u Čačku, je državna, visokoobrazovna ustanova, koja je osnovana 1975. godine. Obrazovno-nastavni proces je u potpunosti usklađen sa evropskim sistemom obrazovanja, što je potvrđeno akreditacijom ustanove i studijskih programa osnovnih, integrisanih, master i doktorskih akademskih studija. Saradnja sa vodećim domaćim i svetskim kompanijama, među kojima su Oracle, microsoft, Intergraph, Fujitsu, Schneider-electric, omogućila je da studenti ovog fakulteta obavljaju praksu u poznatim kompanijama, kao i da diplomci budu prepoznatljivi po visokom stepenu poznavanja savremenih tehnologija. Nastava na Fakultetu tehničkih nauka je interaktivna, obavezno uključuje primere iz prakse, podstiče studente na razmišljanje i kreativnost, samostalnost u radu i primenu stečenih znanja. Paralelno sa obrazovnom delatnošću na Fakultetu tehničkih nauka se odvija i intenzivna naučno-istraživačka delatnost koja ja kulminirala odbranama većeg broja magistarskih i doktorskih teza. Fakultet je tokom svog postojanja ostvari plodnu saradnju sa mnogim domaćim i inostranim institucijama iz domena nauke i privrede. Posebno treba naglasiti dugogodišnju saradnju sa Srpskom akademijom nauka i umetnosti u oblasti savremenih materijala.

utorak, 13 decembar 2016 16:33

Filološko-umetnički fakultet

Osnovni podaci o fakultetu:

Adresa: Ulica Jovana Cvijica 1, Kragujevac 34000
Telefon: Odsek za filologiju: +381 34 300 770, 300 610
Odsek za muzičku umetnost: +381 34 300 770, 300 610
Odsek za primenjene umetnosti: +381 34 366 823
Faks: +381 34 304-270
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Sajt: http://www.filum.kg.ac.rs/
Facebook stranica: https://www.facebook.com/filumkg/timeline

Podaci o studijama:

Smerovi:

Na osnovnim akademskim studijama (četiri godine godine) ponuđeni su:
1. Srpski jezik i književnost
2. Španski jezik i hispanske književnosti
3. Nemački jezik i književnost
4. Italijanski jezik i književnost
5. Francuski jezik i književnost
6. Engleski jezik i književnost
7. Muzika u medijima
8. Zidno slikarstvo
9. Unutrašnja arhitektura
10. Gudački instrumenti
11. Grafički dizajn
12. Harmonika
13. Solo pevanje
14. Klavir
15. Flauta
16. Muzička pedagogija

Na master akademskim studijama (godinu dana) ponuđeni su:

1. Engleski jezik i književnost,
2. Francuski jezik i književnost,
3. Srpski jezik i književnost,
4. Grafički dizajn,
5. Harmonika,
6. Muzička pedagogija,
7. Muzika u medijima,
8. Zidno slikarstvo,
9. Nemački jezik i književnost,
10. Španski jezik i hispanske književnosti,
11. Srpski jezik i književnost – Srpski kao strani jezik.

Na doktorskim studijama (tri godine) ponuđeni su:

1. Srpski jezik i književnost
2. Filologija.

Cena školarine: Školarina za samofinansirajuće studente na odseku za muzičku umetnost:
Muzička pedagogija 110.000 dinara, ostali smerovi na odseku za muzičke umetnosti 130.000 dinara
Školarina za samofinansirajuće studente na odseku za primenjenu i likovnu umetnost iznosi 170.000 dinara
Školarina za samofinansirajuće studente na odseku za filologiju iznosi 90.000 dinara
Školarina za strane studente na svim odsecima iznosi 2000 evra.

Prijemni ispit: Španski jezik i hispanske književnosti - srpski jezik ili jezik po izboru
Primenjena i likovna umetnost - test sposobnosti i sklonosti
Muzička umetnosti - test sposobnosti i sklonosti
Srpski jezik i književnost - srpski jezik i književnost
Francuski, engleski i nemački jezik - srpski jezik ili jezik za koji se kandidat prijavio

Broj studenata: Budžet 191, samofinansiranje 150

Kratak opis fakulteta:

Filološko-umetnički fakulet u Kragujevcu je najmlađi državni fakultet Univerziteta u Kragujevcu. Ova obraznovna, naučna i umetnička institucija osnovana je 2002. godine. FILUM je prvi fakultet u Srbiji koji je pokrenuo reformisane doktorske studije iz oblasti filologije (jezik i književnost). FILUM je domaćin Međunarodnog skupa: Srpski jezik, književnost, umetnost (od 2006. godine), kao i Naučnog skupa mladih filologa Srbije (od 2009. godine). Filološko-umetnički fakulet organizuje nastavu na nivou osnovnih akademskih i master akademskih studija. Pored organizovanja studija fakultet je za ciljeve postavio i obavljanje osnovnih, primenjenh i razvojnih istraživanja u okviru obrazovne delatnosti, izdavačku delatnost, preduzimanje aktivnosti usavršavanja naučnog i umetničkog podmlatka.

utorak, 13 decembar 2016 16:30

Fakultet inženjerskih nauka

Osnovni podaci o fakultetu:

Adresa: Ulica Sestre Janjić 6, 34000 Kragujevac
Telefon: 034/335-990
E – mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Sajt: www.mfkg.rs

Podaci o studijama:

Smerovi:

Osnovne studije:
• Mašinsko inženjerstvo,
• Vojnoindustrijsko inženjerstvo,
• Automobilsko inženjerstvo,
• Urbano inženjerstvo,
• Računarska tehnika i softversko inženjerstvo.

Master studije:

• Mašinsko inženjerstvo
• Automobilsko inženjerstvo
• Vojno Inženjerstvo
• Inženjerski menadžment

 

Doktorske studije:
• Mašinsko inženjerstvo

Cena školarine: osnovne studije – 40 000 dinara. Za strane studente 1.500 evra.

Prijemni ispit: matematika

Broj studenata:
• Mašinsko inženjerstvo – 200 (budžet) i 40 (samofinansiranje),
• Vojnoindustrijsko inženjerstvo – 38 (budžet) 2 (samofinansiranje)
• Automobilsko inženjerstvo 10 (budžet) i 30 (samofinansiranje)
• Urbano inženjerstvo 33 (budžet) i 8 (samofinansiranje)
• Računarska tehnika i softversko inženjerstvo 57 (budžet) i 3 (samofinansiranje)

Kratak opis:
Mašinski fakultet u Kragujevcu, odnosno danas Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, formiran je na inicijativu bivšeg sreza Kragujevac i Mašinskog fakulteta u Beogradu, Uredbom Izvršnog veća Narodne skupštine Narodne Republike Srbije br. 522 od 1. oktobra 1960. godine, kao odeljenje Mašinskog fakulteta u Beogradu. Odeljenje Mašinskog fakulteta započelo je rad 9. oktobra 1960. u prostorijama Prve kragujevačke gimnazije. Prva predavanja iz predmeta Matematika održao je, 10. oktobra 1960. godine, prof. dr Božidar Đerasimović. Prvi starešina (dekan) Odeljenja Mašinskog fakulteta u Kragujevcu bio je prof. Branislav Ilić, dipl. inž. Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu spada u grupu najuglednijih i najprestižnijih naučno-obrazovnih institucija u oblasti tehničkih nauka. Danas je to savremena naučno-obrazovna institucija sa jasno definisanom misijom, vizijom, ciljevima i programskim opredeljenjima. Misija Fakulteta inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, kao naučno-obrazovne ustanove, je da uz maksimalno i stalno inoviranje nastavnih sadržaja, primenu savremenih metoda i tehnika edukacije i kroz istraživački proces obrazuje mlade i kvalitetne stručnjake u oblasti mašinskih nauka sposobne da budu lideri u razvoju industrije regiona i šire. Obrazovanje na Fakultetu inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu obuhvata čitav spektar razvoja moderne i savremene tehnologije usklađen sa evropskim trendovima, idealno postavljen za praktičnu profesiju, ali i kao osnova za delotvorne kreativne radove. Uloga Fakulteta inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu je i da osmisli, ispita i razvije inovacije u oblasti inženjerskih odnosno tehničkih nauka kao i da kroz naučnu i tehničku podršku pomaže razvoj regiona i šire.

Osnovni podaci o fakultetu:

Adresa: Vojvođanska 5A, 36210 Vrnjačka Banja
Telefon: +381 36) 515 00 24
Faks: (+381 36) 515 00 25
E - mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Sajt: http://www.hit-vb.kg.ac.rs/

Podaci o studijama:

Smerovi:

Na osnovnim akademskim studijama postoji jedan studijski program

1. Hotelijerstvo i turizam
2. Zdravstveni turizam

Na master studijama postoje dva akreditovana programa:

1. Menadžment u hotelijerstvu
2. Menadžment u turizmu

Cena školarine: 80.00 din, plaćanje se vrši u četiri jednake rate; za strane studente 160.000 RSD.

Prijemni ispit: Test opšte kulture i informisanosti, koji sadrži 60 pitanja.

Broj studenata: 60 budžetskih mesta, 90 samofinansirajućih

Kratak opis: Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji osnovan je 2011. godine kao jedinstvena visokoškolska ustanova ovog tipa čiji je osnivač Republika Srbija. Fakultet je u sastavu Univerziteta u Kragujevcu. U ovom upisnom roku upisuje petu generaciju studenata. Trenutno na Fakultetu studira preko 350 studenata na osnovnim akademskim studijama u trajanju od četiri godine i to na studijskom programu Hotelijerstvo i turizam.

Osnovni podaci o fakultetu:

Adresa: Dositejeva 19, 36000 Kraljevo
Telefon: 036 383 269
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. Sajt: http://www.mfkv.kg.ac.rs/

Podaci o studijama:

Smerovi:

Na Osnovnim akademskim studijama postoje dva smera:
1. Mašinsko inženjerstvo
 u drugoj godini se student opredeljuje za jedan od četiri modula:
• M1 – Projektovanje u mašinogradnji
• M2 – Proizvodno mašinstvo
• M3 – Automatsko upravljanje, robotika i fluidna tehnika
• M4 – Energetika i zaštita životne sredine

2. Građevinsko inženjerstvo

Postoje i master i doktorske akadmeske studije.

Cena školarine: osnovne akademske studije-30.000 RSD, master akademske studije-50.000 RSD, doktorske akademske studije-80.000 RSD.

Prijemni ispit: Test iz matematike, na sajtu fakulteta postoje zbirke zadataka za prijemni ispit za oba smera. Fakultet organizuje pripremnu nastavu za polaganje prijemnog ispita iz matematike za fakultete u Republici Srbiji. Obuhvaćeni su postupci rešavanja zadataka po tipu i težini sa prijemnih ispita iz ranijih upisa na fakultetima u našoj zemlji. Pripremna nastava je BESPLATNA, a obim pripremne nastave iznosi 40 časova.

Broj studenata:
1. Mašinsko inženjerstvo: 100 ( budžet), 5 (samofinansiranje);
2. Građevinsko inženjerstvo: 60 (budžet).

Kratak opis: Godine 1987. osnovan je Mašinski fakultet u Kraljevu u sklopu Univerziteta u Kragujevcu, s’tim što je preteča ove ustanove Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu koji je osnovan 1970. godine. Jedan od osnovnih ciljeva je rad na podizanju kvaliteta nastave i modernizovanju nastavnih planova i programa. Studijski programi odvijaju se u skladu sa Bolonjskom deklaracijom što podrazumeva aktivno učešće studenata u nastavi. Nastava se odvija kroz osnovne akademske, master akademske i doktorske studije.

utorak, 13 decembar 2016 16:22

Fakultet pedagoških nauka - Jagodina

Osnovni podaci o fakultetu

Adresa: Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina
Telefon: (+381 35) 223 805; 222 262; 222 059
E - mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Sajt: www.pefja.kg.ac.rs

Podaci o studijama

Smerovi:

U okviru osnovnih akademskih studija postoje sledeći smerovi: učitelj, vaspitač u predškolskim ustanovama i vaspitač u domovima.

Na master studijama ponuđeni su programi: učitelj, vaspitač u predškolskim ustanovama, vaspitač u domovima, obrazovanje profesora predmetne nastave i obrazovna politika.

Cena školarine: 78.000 dinara; 1.400 dolara za strane studente.

Prijemni ispit: Sastoji se iz pismenog dela, usmenog dela i procena sposobnosti. Pismeni deo sadrži: test osnovne pismenosti, test razumevanja pročitanog. Usmeni deo predstavlja intervju, a procena sposobnosti se sastoji iz procene fizičke i govorone sposobnosti, kao i procena muzičkih sposobnosti kandidata.

Broj studenata: budžet – 120, samofinansiranje – 90

Šta sve možeš raditi sa diplomom fakulteta pedagoških nauka: Možeš raditi u vaspitnim ustanovama, osnovnim školama, studentskim domovima, školskim bibliotekama...

Pripremna nastava
Nastava je raspoređena u tri grupe predavanja:
1. osnovna pismenost- priprema počinje 4. aprila, a završava se 30. maja, održavaju se svake subote i cena je 4.000,00 (12 časova);
2. razumevanje pročitanog;
3. muzičke/fizičke sposobnosti.
Pripremna nastava za muzičku/fizičku sposobnost počinje 25. aprila i traje do 30. maja svake subote. Cena je takođe 4.000 dinara.
Kandidati koji žele da pohađaju celokupnu pripremnu nastavu mogu to učiniti po sniženoj ceni od 9.000 dinara.

Kratak opis
Obrazovanje učitelja u Jagodini traje više od jednog veka, nastankom Muške učiteljske škole 26.07.1898. Jedan od osnovnih ciljeva ovog fakulteta jeste očuvanje tradicije i obrazovanje kvalitetnih nastavnika, kao i kulturno-umetničkog, stvaralačkog i sportskog života. U isto vreme, ovaj fakultet radi na osavremenjavanju, u posedu je slušaonica i učionica, centra za učenje, moderno opremljene jezičke labaratorije, kao i dobro snadbevene biblioteke.

Anketa

Šta vidite kao najveći problem mladih u Vršcu?

Nasilje - 16.2%
Nedostatak kulturnih sadržaja - 11.1%
Nedovoljno razvijen noćni život - 9.4%
Nedostatak mesta za rekreativne aktivnosti - 6%
Nedostatak posla/stručne prakse - 46.2%
Nedostatak neformalnih edukacija - 11.1%

Ukupno glasova: 117
Glasanje je završeno, dana : avgust 17, 2017

edukacija-logo-kursevi

Baner 231x173

 

  • 1
  • 2
  • 3

VrsacPlus

edukacija

VAK

PokrajinskiSekretarijatZaSportIOmladinu

ArchLAB

parakvadvs

Cefix

eVrsac

VrsacMOJKraj

OklagijaRS

ClickMan

iserbia

TOV

OpstinaVrsac

PricajmoOTome